full screen background image

Scholen en groene energie

De Groene Stroom Versneller: zonne-energie voor scholen
Scholen gebruiken veel stroom voor verlichting, computers en installaties. Die stroom kost veel geld, en dat wordt naar verwachting alleen nog maar meer. Nu budgetten onder druk staan, zou het mooi zijn deze kosten te verlagen, zodat meer geld aan onderwijs besteed kan worden. Zelf energie opwekken met zonnepanelen is dan een goede optie. Dit draagt bovendien bij aan het duurzame imago van de school en maakt scholieren, ouders en leerkrachten vertrouwd met duurzame energietoepassingen. Geen wonder dus, dat er veel nagedacht en gesproken wordt over zonne-energie.

Van wens naar uitvoering

Ideeën zijn er genoeg en de wens is er ook. Het probleem is echter dat er voor een investering in zonnepanelen niet zomaar geld beschikbaar is. En hoe pak je het aan? Hoe weet je dat je met een betrouwbare leverancier in zee gaat? Mooie plannen blijven dan vaak plannen. Terwijl scholen juist uitermate geschikt zijn voor zonne-energie, vanwege hun grote daken en het feit dat de meeste energie overdag gebruikt wordt. Groen Zonnig heeft een model ontwikkeld dat deze plannen kan waarmaken: de Groene Stroom Versneller.

Wat is de Groene Stroom Versneller?

In de kern komt het erop neer dat de zonnepanelen worden aangeschaft door een bedrijfs-investeerder, die de voordelen van fiscale aftrek kan benutten. De panelen worden op het dak van de school geïnstalleerd. De school betaalt hiervoor een maandelijks bedrag aan de investeerder. Dit bedrag is lager dan het uitgespaarde bedrag aan energiekosten. Zo hebben zowel de investeerder als de school hier direct financieel baat bij. Na 10 jaar zou de school de panelen bovendien kunnen overnemen voor een laag bedrag. En er zijn ook andere financieringsvormen beschikbaar: elk project is maatwerk.
De kracht van Groen Zonnig: partijen verbinden
Groen Zonnig brengt partijen bij elkaar. De school en gemeente die graag zonne-energie willen, maar geen geld hebben. Het bedrijf dat graag wil investeren in een duurzame toekomst, maar niet weet op welke manier of simpelweg geen geschikt dak heeft. Leveranciers van zonnepanelen die graag een groot project doen met een maatschappelijk belang. Groen Zonnig gaat met alle partijen aan tafel en legt de mogelijkheden van de Groene Stroom Versneller voor. En dan kunnen plannen ineens in een stroomversnelling komen.

Groen Zonnig biedt meer

Wij zien scholen als belangrijke ontmoetingsplek voor veel mensen. Ouders, kinderen, leerkrachten en omwonenden worden zich bewust van de mogelijkheden voor duurzame energie als scholen overgaan op zonne-energie. Daarom bieden wij ook materiaal en ideeën voor educatie op het gebied van duurzaamheid aan. Samen met de school bespreken wij de mogelijkheden hiervoor. Net als ons aanbod voor zonnepanelen en financiering is ook dit aanbod maatwerk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij gaan graag om de tafel met de directie van uw school en de gemeente om de mogelijkheden van de Groene Stroom Versneller te bespreken. Wij nemen hiervoor binnenkort met u op.
U kunt ook contact met ons opnemen op info@groenzonnig.nl

Contact

info@groenzonnig.nl


Bezoek ook onze Facebook pagina.